Jain Siddhant Pravesh Ratnamala (Gujarati)

Bhed Vigyan Saar

Deepawali Pravchan

Atam Ke Hit Panth Lag

Aatma Sadhika

Bhaktamar Rahasya

Swadhinata Ka Sankhanaad

Swatantrta Ki Ghoshna

Sadhya Siddhi Ka Achlit Marg

Vah Gahri Kab Ayegi

Vastuvigyansaar – 2009

Vishapahar Pravchan

Panchastikay Sangrah

Mangal Mahotsav Pujanjali

Mangal Geetanjali - Bhajan

Maha Mhotsva Geetanjali

Kartikeyanupreksha Pravachan

Jainam Jaytu Shasanam

Shree Jain Siddhant Praveshika

Gyan Chakchu – Bhagwan Atma

Dus Dharm Pravachan

Dhanya Munidasha

Shuddh Sanskar Vidhi

Jinagam Saar

Moksh Marg Prakashak

Moksh Marg Prakashak Prashnottari

Moksh Marg Prakashak – Drashant Vaibhav

Mangal Prabhavna

Mangal Saashan

Chhadhaalaa – Hindi/English

Badhte Charan

Junior-KG

Senior-KG

1st-Standard

2nd-Standard